دفتر معماری پیام عباسی و همکاران

دفتر معماری پیام عباسی و همکاران
مهندس پیام عباسی

دفتر معماری پیام عباسی و همکاران
مهندس پیام عباسی و همکاران (مهندسان ابراهیم جلائی و ایمان جعفری)

دفتر معماری پیام عباسی و همکاران

در پس بناها و آثار ارزشمند،هنرمندان، معماران و مهندسانی ایستاده اند که ردی از اشتیاق، ذوق و هنر را با منطق درآمیخته اند وفضا را دگرگون ساخته اند.
استودیو معماری پیام عباسی و همکاران عضو ۱۰۰ برند برتر دفاتر معماری سایت دیزاین تی وی
این مجموعه به سرپرستی مهندس پیام عباسی و همکاری مهندسین ابراهیم جلائی کار و ایمان جعفری تلاش برآن دارد که با نگاهی جسورانه تار وپود عناصر شکل دهنده فضا را در یکدیگر بیامیزد و ارتباطی پایدار میان زمینه و زمانه ایجاد نماید.
استودیو پیام عباسی و همکاران به مدت هشت سال که از همکاری تیم های متخصص و با تجربه بهره جسته است.
تلاش آنها بر این اصل بوده که فرآیند معماری به صورتی علمی و در راستای ایجاد محیط هایی مبتنی برمحتوا و الگوهای پایدارمنطقه ای گام بردارد و طراحی و ابداع را با اصول فنی و دانش روز در هم  بیامیزیم .

معرفی ۱۰۰ برند برتر معماری و طراحی داخلی ، کالاهای ساختمانی و مبلمان و اکسسوری

(بازدید ۱۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )
۰