بخش ۱ دومین همایش ملی معماری

بخش ۱ دومین همایش ملی معماری

تلویزیون اینترنتی دیزاین تی وی

نام ویدئو: بخش ۱ دومین همایش ملی معماری

www.memaritv.com

تلفن: ۸-۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: memaritvir@

بخش ۱ دومین همایش ملی معماری

بخش ۱ دومین همایش ملی معماری

برگزاری دومین همایش ملی معماری به همت مرکز طراحی پایدار
دومین همایش ملی معماری ایران با حضور چهره های سرشناس فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور برگزار گردید.
مهندس محمدحسین رحمانی در ابتدای سخنرانی هدف این مرکز از اجرای این همایش را مفید واقع بودن حتی برای یک نفر بیان کردند.
ایشان این سوال را مطرح کردند که آیا با توجه به پیشرفت تکنولوژی نباید معماران امروز از گذشتگان پیشروتر باشند؟
پس چرا همچنان در حال کشف نبوغ گذشتگان خود هستیم؟
متاسفانه شناخت ما از ایران تنها به شناخت کورش و داریوش ختم شده است.
این عدم آگاهی از هویت ایرانی مشکلی است که ایرانیان با آن دست و پنجه نرم می کنند.
در صدها سال گذشته بسیاری از غربی ها از تاریخ، فرهنگ و علم ما الگوبرداری کردند.
ولی ما همچنان به آنها نگاه می کنیم تا کارهای آنها را بدون تحلیل و بررسی و بومی سازی اجرا کنیم.
این موارد تنها گوشه ای از صحبت هایی است که در این همایش به آن پرداخته شد.

0
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: