مصاحبه با دکتر محمد مهدی گلمکانی

مصاحبه با دکتر محمد مهدی گلمکانی

تلویزیون اینترنتی دیزاین تی وی

نام ویدئو: مصاحبه با دکتر محمد مهدی گلمکانی
www.designtvir.com

تلفن: ۸-۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: designtvir@

مصاحبه با دکتر محمد مهدی گلمکانی

گفتگو با دکتر محمد مهدی گلمکانی – رئیس مرکز توسعه پایدار و محیط زیست شهرداری تهران

این مرکز از بدو فعالیت طی ۱۰ سال گذشته اقداماتی را در جهت ترویج فعالیت محیط زیستی شهر شروع کرده است.
به عنوان مثال:
در بحث مولفه های کاربرد انرژیهای تجدید پذیر، جلوگیری از آلودگیهای منابع حیاتی مثل آب و خاک و … .
یکی از اقدامات خوبی این سازمان، معرفی ساختمانهای دوستدار محیط زیست و سبز است.
این معرفی شامل ساختمانهای عمومی، شخصی و نهادهایی که خارج از مجموعه شهرداری تهران هستند.
حال چرا ساختمانهایی خارج از مجموعه شهرداری تهران؟
زیرا به عقیده ایشان مهم ترین موضوعی که برای ارتقای شاخص های محیط زیست در شهر نیاز است مشارکت همه مردم است.

 

0
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: