مصاحبه با مهندس محمدرضا نیکبخت

مصاحبه با مهندس محمدرضا نیکبخت

تلویزیون اینترنتی دیزاین تی وی

نام ویدئو: مصاحبه با مهندس محمدرضا نیکبخت
www.designtvir.com

تلفن: ۸-۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: designtvir@

مصاحبه با مهندس محمدرضا نیکبخت

گفتگو با مهندس محمد رضا نیکبخت
به گفته مهندس نیکبخت معماری ایران دارای شاخص های ارزشمندی است.
معماری ایرانی تلفیقی است از بسترگرایی، اندیشه گرایی، جامعه شناسی و زیبایی شناسی.
معماری کنونی ما با ساختار فرهنگی و اجتماعی مردم سازگار نیست.
همچنین با حداقل استانداردهای ساخت از نظر ساختمان سازی تطابق ندارد.
حادثه ای که اکنون در معماری رخ داده است بیشتر چهره پارازیت دارد.
معماری کنونی دستخوش سوداگری و ارجح شدن مسائل اقتصادی شده است.
مهندس محمدرضا نیکبخت در ادامه گفتگو اینطور بیان می کنند که:

“هم معمارها و معماری هر دو زاده ی حادثه اجتماعی است. یعنی شرایط اجتماعی به گونه ای است که از بستر آن شرایط اجتماعی، معمارانی شکل می گیرند که خود به خود آن آثار معماری را هم شکل می دهند.”

 

۰۲۱-۸۸۱۰۱۳۵۶-۸

 

0
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: