معماری در ساختمان فردوس قم

معماری در ساختمان فردوس قم

تلویزیون اینترنتی دیزاین تی وی

نام ویدئو: معماری در ساختمان فردوس قم
www.designtvir.com

تلفن: ۸-۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: designtvir@

معماری در ساختمان فردوس قم

معماری در ساختمان فردوس قم

مجتمع مسکونی فردوس قم پروژه معماری است که توسط کارفرما در قالب تعاونی مسکن با تراکم بارگذاری سنگین مطرح شد.
این پروژه شامل سه جزء است که هر بخش با بخش دیگر ترکیب شده و خط آسمان پیوسته ی متغیر بوجود می آورد.
عرصه های عمومی، نیمه عمومی و خصوصی که در الگوی شهر قدیمی در سطح قرار داشت اینک در این مجتمع در ارتفاع ایجاد شده است.
این پروژه یک الگوی خوب برای مسکن تعاونی سازی است که پایداری و فضای سبز به خوبی در آن رعایت می شود.

 

0
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: