معماری در اردوگاه بردسیر

معماری در اردوگاه بردسیر

تلویزیون اینترنتی دیزاین تی وی

نام ویدئو: معماری ساختمان مسکونی ۲۱۰
www.designtvir.com

تلفن: ۸-۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: designtvir@

معماری ساختمان مسکونی 210

معماری ساختمان مسکونی ۲۱۰

آپارتمان شماره ۲۱۰ مهرشهر کرج از پروژه هایی است که مهندس علی نقوی نمینی از دفتر معماری نشا طراحی آن را برعهده داشتند.
اجرای این پروژه معماری را آقای بهزاد منادی زاده انجام داد که کارفرمای پروژه نیز بودند.
ساختمان مسکونی در خیابان شماره ۲۱۰ مهرشهر واقع شده و علت نامگذاری ساختمان نیز همین امر است.
موضوع پروژه ساخت یک آپارتمان ۴ طبقه در مهرشهر کرج بود.
در منطقه ای که یکی از بزرگترین باغ شهرهای کرج یا حتی کشور محسوب می شود.
باغ شهر مهرشهر کرج در سالهای اخیر مانند خیلی از شهرهای کشور آماج توسعه قرار گرفته است.
تداخل این توسعه مهندس علی نقوی نمینی و تیم طراحی و معماری را بر آن داشت تا برای طراحی آپارتمان از مجموعه امکاناتی که در تاریخچه مهرشهر دیده شده استفاده شود.
مانند استفاده از تراس های سبز و توسعه زندگی در فضای باز.

نحوه طراحی و اجرای آپارتمان مسکونی ۲۱۰

همانطور که گفته شد با توجه به تاریخچه و نحوه زندگی در کرج موضوع زندگی در فضای باز، سبزینگی و باغ برای مهندس نقوی نمینی در درجه اول اهمیت قرار گرفت.
در نهایت برای پاسخ به این مسئله، سبزینگی و باغ به صورت یک فضای شهری در این تراکم صعود داده شد.
معماری خانه های ویلایی که در گذشته وجود داشتند با گسترش آپارتمان نشینی ارتباط افقی خود با باغ و فضای سبز را از دست داده اند.
پس به ناچار این ارتباط به شکل فضای عمودی در آپارتمان های مطبق دیده شد.
در معماری ساختمان مسکونی ۲۱۰فضای سبز را در قالب تراس های عمودی در آپارتمان صعود دادند.

با الهام از معابر و  فضاهای نوستالژیکی که در گذشته وجود داشت معابر نیز به صورت کوچه های قدیمی شکل گرفت.
بدین منظور با تضاد در مصالح و فضای شهری نسبت به فضای آپارتمانی به این فضاها تاکید شد.
از دیگر ویژگی های این پروژه این است که در این معابر تنوع در فضای شهری رعایت شود.
شما در جایی وارد فضای بسته می شوید و در جایی دیگر وارد فضای باز و یا یک تراس.
این امر پتانسیلی در این بنا به وجود آورد که بتواند علاوه بر آپارتمان هایی که وجود دارد یک فضای باز نیز برای زندگی در کنار آپارتمان ها شکل بگیرد.

موضوع دیگری که در این پروژه رعایت شد طراحی گونه های مختلف آپارتمانی است برای اینکه بتوان مخاطبین مختلف را جذب پروژه کرد.
در نتیجه در این ساختمان، ۱۱ آپارتمان مختلف شامل ۲ آپارتمان دوبلکس و  ۹  آپارتمان فلت شکل گرفت که هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند.
تا به این ترتیب نیازهای مختلف برای مشتریان با سلایق مختلف تامین شود.

تلفن: ۸- ۸۸۱۰۱۳۵۶- ۰۲۱

 

 

 

 

0
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: